Indien je voor meerdere personen reserveert, geef dan alle namen op.
Indien mogelijk, je mobiele nummer.
Indien je voor meerdere personen reserveert, geef dan de overige geboortedatum(s) door in het 'overige vragen/opmerkingen' vak.
Welk type foto's maak je het graag? (landschap, wild, macro, portret etc.)
Heb je nog wensen of voorkeuren? Laat het weten.
Als je één dier mag kiezen om te fotograferen kies je voor de?
Heb je een voedselallergie of zijn er andere dingen waar we rekening moeten houden, geef het dan ook hier aan.